DIRECTIONS - Google map


Show Wokar - manufacturer of cardboard, cardboard packaging on a larger map

GPS N: 52° 4' 3" E: 15° 52' 9"

Adress:
WOKAR, 66-120 KARGOWA - street Kolejowa 8
POLAND

Kartony WOKAR
© 2006- 2020 Opakowania Kartonowe Wokar created by Sulech 3031382 (11)